Кат. B
тест 10
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон

2. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон,освен на мотоцикли без приколка и мопеди

3. Најмала дозволена брзина

4. Деца на патот

5. Патека за пешаци

6. Подрачје на смирен сообраќај