За нас

AvtoSkola Online преку теоретски тестови ја олеснува подготовката на кандидатите за добивање возачка дозвола.

Прашањата и тестовите се базираат на материјали објавени на официјалната веб-страница на MHP.

Прашањата со одговори и авторски права припаѓаат исклучиво на Министерство за надворешни работи (MHP).

За какви било прашања или нејаснотии, ве молиме контактирајте не на: Facebook.com/AvtoSkolaOnlineMK