Кат. M,F,G
тест 22
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. нерамен коловоз

2. забрана на сообраќајот за мопеди

3. престанување на сите забрани

4. стеснување на патот од десна страна

5. завршеток на патека за велосипедисти и пешаци

6. дополнителната табла означува оддалеченост меѓу знакот кон кој е поставена дополнителната табла и објектот, теренот или делот од патот на кој се однесува известувањето

7. забрана на сообраќајот за цистерни

8. затворање на сообраќајната лента

9. дополнителна светлечка стрелка

10. наидување на сообраќајни светлосни знаци

11. забрана за влегување на одредени видови возила на автопат или на пат резервиран за сообраќај на моторни возила

12. пат со еднонасочен сообраќај

13. забрана на сообраќајот за моторцикли

14. стеснување на патот од лева страна