Категорија D,D1 - Случаен тест

Прашање 1 од 18
3 Поени

„Тахограф“ е уред кој обезбедува најмалку запис на: