Кат. D,D1
Случаен тест
Прашање
1 од 18
3 Поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече: