Категорија D,D1 - Случаен тест

Прашање 1 од 18
3 Поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече: