Категорија D,D1 - тест 8

Прашање 1 од 18
3 Поени

Секој возач по добивањето на возачка дозвола од „Д“ категорија, независно од тоа што веќе поседува возачка дозвола од „Ц“ категорија: