Кат. D,D1
тест 6
Прашање
1 од 18
3 Поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече: