Категорија D,D1 - тест 5

Прашање 1 од 18
3 Поени

Според декларацијата на производителот на возилото, “носивост“ е дозволената маса: