Кат. C,C1
тест 9
Прашање
1 од 12
3 Поени

Според декларацијата на производителот на возилото, “носивост“ е дозволената маса: