Кат. C,C1
тест 7
Прашање
1 од 12
3 Поени

„Тахограф“ е уред што обезбедува најмалку запис на: