Кат. C,C1
тест 6
Прашање
1 од 12
3 Поени

„Товарно возило“ е моторно возило наменето за: