Категорија C,C1 - тест 4

Прашање 1 од 12
3 Поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече: