Кат. C,C1
тест 4
Прашање
1 од 12
3 Поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече: