Кат. C,C1
тест 1
Прашање
1 од 12
3 Поени

Секој возач по добивањето на возачка дозвола од „Ц“ категорија, независно од тоа што веќе поседува возачка дозвола од „Б“ категорија: