Категорија D,D1: тест 6

Прашање 1 од 18
3 Поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече: